Siguranța înainte de toate! 28 aprilie – Ziua mondială a securității și sănătății în muncă

Circa 340 milioane de lucrători din întreaga lume suferă accidente urmate de incapacitate temporară de muncă şi 160 milioane de cazuri de îmbolnăviri profesionale se produc anual, estimează Organizația Internațională a Muncii (OIM). Conform ultimelor date publicate de Biroul Național de Statistică, în anul 2020, în Republica Moldova, 419 persoane au fost victime ale accidentelor de muncă, dintre care 7,3% persoane au fost accidentate mortal.

Reieșind din importanța sănătății și securității la locul de muncă, Republica Moldova, împreună cu toate statele membre ale OIM, marchează anual, pe 28 aprilie, Ziua Mondială a securității și sănătății în muncă. Această zi își propune să aducă în prim plan subiectul sănătății și securității în muncă și să promoveze o cultură de prevenire a accidentelor de muncă.

Accidentele de muncă pot fi evitate, prin conştientizarea tuturor cu privire la necesitatea implementării unor măsuri eficiente de prevenire şi protecţie la locurile de muncă. În această zi, odată cu comemorarea victimelor accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, atragem atenţia lucrătorilor şi angajatorilor că trebuie să-şi schimbe mentalitatea în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea lor în muncă.

Lucrătorii trebuie să adopte o atitudine şi un comportament preventiv, să solicite angajatorilor protecţie colectivă şi să se implice în realizarea măsurilor de prevenire şi protecţie. Angajatorii, la rândul lor, trebuie să fie conştienţi de obligaţiile pe care le au potrivit cerinţelor legale, de protecţie a vieţii, sănătăţii şi integrităţii lucrătorilor.

Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM), instituție din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu atribuții în domeniul sănătății și securității în muncă, desfăşoară acţiuni care vizează consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de accidentare de muncă şi îmbolnăvire profesională, prin utilizarea unor instrumente precum informarea, conştientizarea, îndrumarea şi controlul modului de aplicare a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

În acest sens, angajații ISM organizează periodic mese rotunde, seminarii, sesiuni de informare pentru toate părțile interesate privind respectarea cerințelor de sănătate și securitate în muncă.

În perioada ianuarie-martie 2022, inspectorii de muncă au cercetat 13 accidente de muncă. De asemenea, alte 16 cazuri de accidentare se aflau în curs de cercetare la 1 aprilie curent. La fel, de către comisiile întreprinderilor au fost cercetate 87 de cazuri de accidentare cu incapacitate temporară de muncă.

Numai eforturile comune, ale părţilor interesate de asigurarea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase, pot garanta îndeplinirea obiectivelor de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale şi de consolidare a unei reale culturi a prevenirii.

Mesajul din acest an al campaniei de comunicare și conștientizare este de a îndemna pe fiecare actor implicat în relațiile de muncă, să depună efort pentru a spori nivelul culturii de securitate și sănătate în muncă, aceasta fiind cheia acțiunilor de prevenire și eliminare a riscurilor profesionale, și prin urmare, a diminuării numărului de persoane accidentate în muncă.

Distribuie