Sporirea rezilienței ecologice discutată în format extins în cadrul unei mese rotunde

Sporirea rezilienței ecologice prin implicarea mediului de afaceri din Republica Moldova a fost abordată ieri în cadrul unei mese rotunde cu același generic. Evenimentul, organizat de Camera de Comerț Americană din Moldova și PRIAevents, în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a întrunit, în format online, reprezentanți din partea autorităților publice, ai mediului de afaceri și ai comunității științifice din Republica Moldova și România.

Agenda evenimentului a inclus subiecte ce țin de combaterea risipei alimentare în Republica Moldova, precum și dezvoltarea și aplicarea legislației din domeniul deșeurilor.

Secretarul de stat al MEI, Iuliana Drăgalin, a apreciat importanța tematicii abordată în cadrul evenimentului, menționând că prevenirea pierderii și risipei alimentare este un subiect de o importanță majoră în vederea sporirii rezilienței ecologice, mai cu seamă prin implicarea mediului de afaceri.

„O astfel de abordare va crește și va permite crearea noilor locuri de muncă, va pregăti mediul de afaceri cât și oamenii pentru o piață a muncii dezvoltată în cadrul unei economii sustenabile și circulare”, a punctat secretarul de stat.

În același context, Iuliana Drăgălin a reiterat angajamentul Republicii Moldova de aplicare a Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, subliniind că reducerea pierderilor alimentare face parte din Obiectivul 12.3. de Dezvoltare Durabilă, dar este în același timp și un mijloc de realizare a altor ținte a ODD, în special, în ceea ce privește nutriția, securitatea alimentară și sustenabilitatea mediului.

Totodată, secretarul de stat al MEI a făcut referință la necesitatea instituirii unor măsuri de diminuarea a risipei alimentare care ar conduce la creșterea securității alimentare și la menținerea calității resurselor naturale, care, la fel, sunt influențate în mod direct de risipa alimentară semnificativă.

Masa rotundă, cu genericul „Sporirea rezilienței ecologice prin implicarea mediului de afaceri”, și-a desfășurat lucrările în cadrul a două paneluri de discuție. În cadrul panelului „Combaterea risipei alimentare în Moldova – stadiu actual și provocări” discuțiile au vizat proiectul de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare și mecanismele și beneficiile oferite tuturor părților implicate în activități de acest gen. Panelul „Dezvoltarea și aplicarea legislației din domeniul deșeurilor” a fost dedicat popularizării obligațiilor agenților economici în ce privește conformarea la prevederile Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice; Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori; Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Distribuie