Statele membre ale Organizației Cooperării Economice a Mării Negre s-au reunit în conferință pentru a discuta progresele și obiectivele de dezvoltare durabilă

Foto: madrm.gov.md

Statele membre ale Organizației Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN) s-au reunit într-o  Conferință de Nivel Înalt pentru a discuta progresele și obiectivele de dezvoltare durabilă. Evenimentul s-a desfășurat în regim online și a reunit coordonatorii guvernamentali implicați în procesul de implementare a obiectivelor  Agendei 2030 din Regiunea Mării Negre.

Sub  genericul „Intensificarea colaborării regionale pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă”, conferința a avut drept scop consolidarea regională și intensificarea cooperării în zona Mării Negre. Țara noastră a fost reprezentată de către Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu, Maxim POPOV.

În mesajul adresat participanților, Maxim POPOV a declarat că Guvernul Republicii Moldova își focusează eforturile actuale în conformitate cu angajamentele asumate de țara noastră prin aderarea la obiectivele Agendei 2030.

„Conferința de astăzi este un prilej oportun de a evidenția realizările din regiunea Mării Negre, prin împărtășirea experienței și îmbunătățirea cooperării în domeniul protecției mediului și al dezvoltării economice albastre. De asemenea, menționez că în luna iunie a anului curent, Republica Moldova a elaborat Raportul Național Voluntar pentru implementarea Agendei 2030 privind Dezvoltarea Durabilă (VNR). Țara noastră a înregistrat progrese la acest capitol, fapt ce se datorează îndeplinirii angajamentelor Acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Realizarea obiectivelor dezvoltării economice ecologice, promovarea economiei circulare, a eficienței energetice și a obiectivelor de dezvoltare durabilă din punct de vedere al mediului sunt angajamentele cheie incluse în Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, ce a fost aprobată în acest an de către Guvern. Acest document prevede promovarea eficienței energetice și a energiei curate, managementului integrat al resurselor de apă, economia verde și măsurilor de adaptare la schimbările climatice în toate sectoarele de dezvoltare socială și economică ale țării. În continuare, Republica Moldova intenționează să consolideze și să dezvolte noi documente de politică în domeniul utilizării raționale, conservării și protecției resurselor de apă și a râurilor mici”, a subliniat Secretarul de Stat.

Agenda conferinței a inclus trei sesiuni de discuții, fiind vizate domeniile: transport şi conectivitate durabilă în contextul COVID-19, mediu şi energie verde, dezvoltare economică durabilă şi competitivitate.

Notă: Conferință de Nivel Înalt a fost organizată de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul aparatului de lucru al Guvernului României. Organizația Cooperării Economice a Mării Negre a fost  constrituită în iunie 1992 prin semnarea Declarației Reuniunii la nivel înalt  privind fondarea OCEMN. Membrii fondatori sunt 11 state: Republica Albania, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Bulgaria, Georgia, Republica Elenă, România, Federația Rusă, Republica Turcia, Ucraina și Republica Moldova. Țara noastră a deținut Președinția în exercițiu în cadrul Organizației Cooperării Economice a Mării Negre în perioada ianuarie-iunie 2015, asigurând coordonarea tuturor activităților desfășurate în cadrul statelor membre ale OCEMN și promovând relațiile existente cu organizațiile internaționale și regionale între statele membre ale OCEMN.

Distribuie