Strategia pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 a fost aprobată

Foto: justice.gov.md

Aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova, la data de 28 octombrie 2020, a proiectului Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, constituie obiectivul esențial al Ministerului Justiției în promovarea politicilor ce țin de reformarea domeniului justiției, care va permite, stabilirea unei previzibilități de dezvoltare durabilă a întregului sector al justiției din Republica Moldova.

Ministerul Justiției mizează în continuare pe implicarea și suportul tuturor actorilor din sistemul judecătoresc, a societății civile și a partenerilor de dezvoltare în procesul de promovare  și discutare a acestui document de politici pe platforma parlamentară în scopul asigurării adoptării acestuia printr-un consens larg.

Distribuie