Supravegherea stării tehnice a navelor maritime comerciale va fi racordată la rigorile europene

Cabinetul de miniștri a aprobat avizul la proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova. Acestea se referă la clasificarea și supravegherea stării tehnice a navelor de către societățile de clasificare ce dețin recunoașterea Comisiei Europene, reglementată de Directiva (UE) 2016/1629 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară.

La moment, în Codul amendat, Guvernul este cel care recunoaște societățile de clasificare,  ceea ce nu corespunde cu legislația Uniunii Europene. 

Vicepremierul Andrei Spînu, susține că prin delegarea funcțiilor de clasificare și inspectare a navelor moldovenești către societățile care dețin recunoașterea UE, Republica Moldova, ca stat de pavilion, se va asigura că navele vor fi inspectate și exploatate conform rigorilor europene.

Comisia Europeană, prin intermediul Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă (EMSA), evaluează fiecare dintre organizațiile recunoscute o dată la doi ani. Procesul de evaluare se realizează în scopul verificării performanței organizațiilor ce dispun de recunoaștere.

Menționăm că, la nivel global există mai mult de 50 de societăți de clasificare, dintre care 11 sunt recunoscute în prezent de Uniunea Europeană.

Distribuie