Trei primari din Sîngerei, Florești și Ialoveni au încălcat prevederile legilor speciale ale ANI

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) informează că, Inspectoratul de Integritate a emis acte de constatare în privința a trei primari din raioanele Sîngerei, Ialoveni și Florești. Potrivit actelor de constatare, doi aleși locali s-au aflat în conflict de interese cu soțiile, iar ultimul a admis stare de incompatibilitate prin deținerea a două funcții, după cum urmează:

Primarul comunei Prepelița din raionul Sîngerei a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin angajarea soției în cadrul primăriei în funcția de specialist evidență militară. În acest scop, contrar prevederilor legale, acesta a semnat 10 acte administrative și juridice în privința soției. Prin acțiunile sale, primarul nu a luat măsurile necesare pentru a proteja  corectitudinea de luare a deciziilor, nu a  declarat în scris și nu a  soluționat prin abținere conflictul de interese real în care s-a aflat și a admis consumarea acestuia. În rezultat, dacă actul de constatare va rămâne definitiv, ANI va sesiza organul competent pentru demararea procedurii de ridicare a mandatului de primar.  

Primarul comunei Iliciovca din raionul Florești a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese semnând două dispoziții în privința soției, angajată fiind în calitate de directoare a grădiniței din localitate. Abia după ce a semnat aceste documente, alesul local a notificat conflictul de interese. Totuși, prin semnarea acestor acte, fără a aștepta o soluție a conflictului de interese în care s-a aflat, inspectorul de integritate a stabilit încălcarea prevederilor legale – prin faptul că nu a declarat situația de concflict în termenul legal, nu a soluționat conflictul de interese și a emis acte în privința persoanei apropiate. Conform legii, primarul riscă să fie revocat din funcția sa, dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv.

Primarul satului Bardar din raionul Ialoveni a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, deoarece a deținut concomitent cu mandatul de primar și funcția de administrator a unei firme, deși legislația din domeniul administrației publice locale stipulează clar că – primarii, viceprimarii nu au dreptul pe parcursul mandatului să dețină o altă funcție în intreprinderi cu orice formă de organizare juridică. Pentru că primarul nu a soluționat starea sa de incompatibilitate, în termenul de 30 de zile de la apariția acesteia, riscă să îi fie încetat mandatul după rămânerea definitivă al actului de constatare emis de ANI.

Totodată, toți cei trei primari nu vor mai avea dreptul, timp de 3 ani,  să exercite o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor elective, și respectiv vor fi înscriși în Registrul Interdicțiilor al ANI.

De menționat că,  toți cei trei primari au contestat actele de constatare în instanța de contencios administrativ, astfel că subiecții se prezumă a fi nevinovați până la stabilirea vinovăției  printr-o decizie judecătorească definitivă.

Distribuie