UE a desfășurat misiunea de programare a priorităților de asistență pentru Republica Moldova pentru următorii șapte ani

Pe parcursul săptămânii trecute, Misiunea Uniunii Europene, formată din reprezentanții Serviciului European de Acțiune Externă și ai Comisiei Europene, a desfășurat consultări de comun cu echipele de conducere a mai multor autorități naționale, în scopul identificării domeniilor sectoriale prioritare pentru finanțare în cadrul noului Plan Indicativ Multianual 2021 – 2027 (MIP 2021-2027) al UE pentru țara noastră.

Misiunea Uniunii Europene a enunțat faptul că Noul Plan Indicativ Multianual 2021-2027 se estimează a fi adoptat în luna septembrie a anului curent după consultările cu Statele Membre ale UE și autoritățile de la Chișinău.

Suplimentar, a fost vociferată intenția UE de adoptare a unui Plan de recuperare economică pentru Republica Moldova, menit să acorde asistență țării noastre întru redresarea post-pandemică.

Concomitent, a fost subliniată necesitatea stabilirii unei comunicări bilaterale strategice aferente asistenței Uniunii Europene, îndeosebi pentru asigurarea vizibilității lărgite a acesteia.

Notă: Noul Program Indicativ Multianual reprezintă un document important de programare, care va reflecta asistența UE prevăzută pentru Republica Moldova și prioritățile sectoriale, ce vor fi susținute pentru perioada 2021-2027.

Uniunea Europeană cel mai mare donator al Republicii Moldova, asistența bilaterală acordată țării fiind furnizată în mai multe forme (ex. suport bugetar, asistență financiară și tehnică, oferită inclusiv prin proiecte de tip TAIEX, TWINNING, SIGMA, proiecte de consultanță sau schimb de experiență, etc.).

UE cooperează cu Republica Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate și a dimensiunii sale regionale estice, Parteneriatul Estic.

Suportul UE este direcționat spre îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, consolidarea statului de drept, îmbunătățirii climatului de afaceri, toate astea într-o manieră tangibilă și vizibilă, în vederea valorificării beneficiilor oferite de Acordul de Asociere RM-UE, implicit stabilirea unei conexiuni mai intense între RM și UE.

Distribuie