UE ajută Moldova să realizeze angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere

Instituțiile statului responsabile de elaborarea și implementarea politicilor în domeniul agricultură, dezvoltare rurală și siguranță alimentară vor beneficia de suport, în cadrul unui proiect twinning de dezvoltare a capacităților instituționale, pentru a reuși realizarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere (AA). Astăzi, a avut loc prima reuniune a Comitetului Director al proiectului TWINNING „Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranță alimentară în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, la care au participat oficiali ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Agenției de Intervenției și Plăți pentru Agricultură.

În cadrul evenimentului, desfășurat în format on-line, ministrul Ion PERJU, a exprimat gratitudine Uniunii Europene și partenerilor pentru demararea în termeni optimi a proiectului și pentru activitățile membrilor echipei, exercitate până în prezent, menționând: „MADRM își propune ca scop să implementeze cu succes planul de lucru în colaborare cu instituțiile de resort și să eficientizeze capacitățile instituționale în vederea armonizării legislației naționale în domeniile agroalimentar și dezvoltare rurală. Suntem convinși că, experiența și capacitățile experților europeni, vor fi preluate cu succes de instituțiile de profil, antrenate în acest exercițiu complex și extrem de necesar țării noastre”, a declarat ministrul.

Agenda discuțiilor a inclus subiecte ce vizează acțiunile planificate în cadrul proiectului, inclusiv, la capitolul comunicare și vizibilitate în acest sens, precum și planul  misiunii pentru implementarea Acordului.

Experții europeni au comunicat că proiectul va oferi suport în cadrul a cinci componente pe diverse dimensiuni:

1. Ajustarea legislația naționale ce reglementează politica de calitate și standardele de comercializare pentru animalele vii și produsele de origine animală în conformitate cu cerințele UE;

2. Suport la elaborare unui nou cadru de politici în conformitate cu politica UE pentru agricultură și dezvoltare rurală, prin prisma Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2020 +;

3. Îmbunătățirea gestionării măsurilor de sprijin dedicate dezvoltării zonelor rurale în conformitate cu standardele și metodologia UE;

4. Dezvoltarea capacităților de monitorizare și evaluare a structurilor operaționale și elaborarea politicilor bazate pe dovezi incluzive;

5. Eficientizarea capacităților instituționale ale MADRM, AIPA și ANSA în vederea proiectării și implementării politicilor statului aferente agriculturii, dezvoltării rurale și siguranței alimentare în conformitate cu angajamentele AA/DCFTAP.

Totodată, partenerii europeni au confirmat că, consorțiul de înfrățire format din reprezentanți ai trei instituții europene Agrarmarkt, Austria (AMA) – lider de proiect, Serviciul Alimentar și Veterinar de Stat din Lituania (SFVS) precum și Agenția pentru Reconstrucția și Modernizarea Agriculturii (ARMA), Polonia, sunt pe deplin angajați să ofere cele mai bune practici și să transfere cunoștințele necesare instituțiilor statului din sectorul agroalimentar  în scopul alinierii la cerințele și standardele UE solicitate la nivel internațional.

Conform contractului de înfrățire pentru implementarea proiectului, Comitetul Director se va întruni trimestrial pentru a discuta progresele înregistrate la implementarea proiectului, pentru a evalua obiectivele și rezultatele, precum, și pentru a stabili noile activități care necesită a fi întreprinse perioada următoare.

NOTĂ: Proiectul TWINNING a demarat la unu septembrie curent,  și va oferi asistența necesară instituțiilor de profil MADRM, ANSA și AIPA în vederea consolidării capacităților instituționale, drept scop fiind realizarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere (AA). Proiectul Twinning „Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranța alimentară” este finanțat de Uniunea Europeană cu un buget de 2 milioane de euro și va dura 24 de luni (2020-2022).

Distribuie