Un acord de colaborare privind promovarea principiilor egalităţii şi echităţii de gen a fost semnat cu Platforma pentru Egalitate de Gen

Secretara de stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale Felicia Bechtoldt și președinta Platformei pentru Egalitate de Gen Andriana Zaslaveț, au semnat astăzi un acord de colaborare în domeniul promovării egalității de gen.

Pornind de la importanța respectării principiilor egalităţii şi echităţii de gen în toate sferele vieții, inclusiv în viața publică, profesională şi personală, cadrul de colaborare stabilit în baza Acordului își propune să asigure o colaborare permanentă şi reciproc avantajoasă între Minister, societatea civilă şi comunitatea internațională, în scopul realizării şi implementării activităților ce ţin de protecţia drepturilor omului și promovarea egalității de gen.

Potrivit prevederilor documentului, conlucrarea dintre părți va viza îmbunătățirea cadrului legislativ şi monitorizarea implementării acestuia, fortificarea capacităţilor mecanismului instituțional în garantarea şi promovarea egalităţii şi echităţii de gen, prevenirea şi combaterea cazurilor de discriminare, hărţuire sexuală şi violenţă în bază de gen, asigurarea concilierii vieții profesionale cu cea de familie.

La baza documentului semnat stau  mai multe acte internaționale și naționale, precum Convenţia ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare faţă de Femei, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 87/1994,  Legea nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi,  Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalităţii, Strategia pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în Republica Moldova pe anii 2017-2021,  Planul de acţiuni privind implementarea acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2017, Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018-2020 şi Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018-2020, Programul naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea pentru anii 2018-2021 şi Planul de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2018.

Distribuie