Un nou Program național de sănătate mintală pentru anii 2022-2026 urmează să fie aprobat în perioada următoare

La 8 septembrie curent, membrii Grupului de lucru  privind elaborarea proiectului Programului național de sănătate mintală pentru anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, s-au întrunit în ședință pentru a prezenta rezultatele evaluării implementării Programului național de sănătate mintală pentru anii 2017-2021 și obiectivele noului Program.

Din Grupul de lucru fac parte specialiști din cadrul Ministerului Sănătății, instituțiilor medico-sanitare subordonate, USMF „Nicolae Testemițanu”, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Centrul „SOS Autism”, Centrul „Neovita”, etc.

„Domeniul sănătății mintale este o prioritate pentru sănătatea publică, de aceea trebuie să acordăm o atenție sporită acestui domeniu, prin planificarea și asigurarea serviciilor care să răspundă nevoilor populației, în condiții sigure și la toate nivelurile de asistență medicală primară.”, a subliniat secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Zinaida Bezverhni.

Noul Program privind sănătatea mintală are drept obiective îmbunătățirea condițiilor privind menținerea sănătății și bunăstării mintale pentru copii și adulți la orice vârstă, pe tot parcursul vieții, antrenarea personalului în îngrijiri și suport pentru promovarea sănătății mintale, asigurarea soluționării eficiente a nevoilor populației prin colaborarea intersectorială a instituțiilor din domeniile sănătății, asistenței sociale, educației, muncă, ordine publică și dezvoltarea infrastructurii sistemului de sănătate mintală conform standardelor internaționale.

Totodată, conform documentului, urmează să fie asigurate condiții pentru incluziunea socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală și diminuarea  riscurilor pentru apariția tulburărilor mintale, comportamentelor suicidale și alte crize mintale prin  sporirea nivelului de sensibilizare față de problemele de sănătate mintală a reprezentanților mass-media, instituțiilor/organizațiilor cu toate formele de organizare și mobilizarea comunității.

Menționăm că, noul Program a fost elaborat în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, documentelor internaționale în domeniu și în baza celor mai bune practici și concluzii rezultate din Programele anterioare.

Printre rezultatele Programului național pentru perioada 2017-2021, se numără: organizarea rețelei funcționale de servicii de sănătate mintală, acoperirea cu servicii de sănătate mintală a tuturor grupurilor de populație în special grupurile vulnerabile, instituirea mecanismului de finanțare a serviciilor de sănătate mintală bazat pe performanță și calitate, reducerea cu 50% a numărului de spitalizări pe paturile psihiatrice prin acordarea serviciilor de sănătate mintală de calitate la nivel de comunitate, conform necesităților la toate etapele vieții.

În prezent, la nivel național, activează 40 Centre Comunitare de Sănătate Mintală.

Informăm că, implementarea acțiunilor din cadrul Programului de țară privind sănătatea mintală este realizată în cadrul moldo-elvețian „MENSANA – Suport pentru Reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova“ și cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății.

Distribuie