Universitatea de Stat din Comrat a aniversat 30 de ani de la fondare

Foto: mecc.gov.md

Universitatea de Stat din Comrat (USC) a aniversat ieri, 11 februarie, 30 de ani de la fondare. Cu această ocazie a avut loc Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, la care a participat ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa, bașcanul UTA-Găgăuzia Irina Vlah, reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și membrii comunității academice.

Ministrul Lilia Pogolșa a menționat că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării apreciază realizările repurtate de Universitatea de Stat din Comrat și semnificația pe care a avut-o această instituție pentru fundamentarea întregului sistem al învățământului superior din Republica Moldova, cu precădere în partea sudică a țării. „Suntem convinși că vor urma mulți ani de reușite, care se bazează pe atuurile competitive ale universității, verificate în timp, pe competența personalului didactic și de cercetare, pe calitatea studenților, profesionalismul și fidelitatea absolvenților. În dorința de sintetizare a procesului științifico-didactic pe principii inovatoare, care să asigure compatibilitatea învățământului superior național cu acel din alte țări și de relansare a activității de cercetare științifică, contăm pe un dialog permanent și pe o colaborare rodnică în domeniul învățământului, cercetării/dezvoltării și culturii între Universitatea de Stat din Comrat și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.”, a punctat oficialul.

Menționăm că Universitatea de Stat din Comrat și-a început activitatea în anul 1991, având un specific regional pronunțat, devenind o instituție de învățământ superior polivalentă.

USC îndeplinește în prezent o serie de sarcini ale sistemului educațional contemporan și anume modernizarea activității academice și coordonarea acesteia cu cerințele acordului de la Bologna, asigurarea calității studiilor universitare în procesul instruirii continue, promovării și realizării cercetărilor științifice în domeniile de profil, educația tinerilor.

În cadrul Universităţii de Stat din Comrat funcţionează 4 facultăţi: Cultură Naţională, Economie, Drept şi Agrar-Tehnologică.  De asemenea, îşi desfăşoară activitatea 11 catedre de profil în care activează 128 cadre didactice, inclusiv 7 doctori habilitaţi, 11 profesori, 67 conferenţiari universitari şi 43 magiştri.

Conform prevederilor procesului Bologna, privind mobilitatea academică studenţii realizează studii şi stagii de practică în instituţii de invăţământ de peste hotare: Germania, Lituania, Estonia, Polonia, Bulgaria, Grecia, SUA ş.a. Datorită participării Universităţii în proiectele fondurilor comisiei Europene: ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS, TEMPUS, DAAD, precum şi programului american Fulbright, a devenit posibilă mobilitatea academică a cadrelor didactice.

Ministrul Lilia Pogolșa a felicitat din numele Ministerului Educației, Culturii și Cercetării întreaga comunitate academică a Universității de Stat din Comrat dorindu-le realizări frumoase și studenți merituoși.

Distribuie