Universitatea Tehnică a Moldovei va beneficia de suportul UE în cadrul unui proiect transfrontalier

Universitatea Tehnică a Moldovei(UTM)  în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași au lansat proiectul transfrontalier IntelWastes, care este finanțat de Uniunea Europeană prin programul „Cross Border Cooperation Romania – Republic of Moldova”.

Scopul proiectului include consolidarea capacităților de cercetare și inovare ale universităților printr-o cooperare transfrontalieră durabilă pentru utilizarea eficientă a deșeurilor agroalimentare industriale, obținute în urma prelucrării strugurilor, fructelor și legumelor.

Impactul transfrontalier al proiectului constă în formarea unor echipe comune de cercetare-inovare cu competențe complementare în rezolvarea problemelor comune – gestionarea deșeurilor industriale agroalimentare.

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov a declarat în cadrul evenimentului de lansare a proiectului că salută implicarea UTM-ului în astfel de acțiuni, mai ales că domeniul științific trebuie să vină cu soluții în îmbunătățirea calității vieții.

„Proiectul „Valorizarea inteligentă a deșeurilor industriale”se pliază cu politicile MECC în domeniu privind impactul rezultatelor activității de cercetare și inovare asupra mediului de afaceri și societății în ansamblu. Ministerul Educației Culturii și Cercetării apreciază relevanța și actualitatea tematicii proiectului: utilizarea eficientă a deșeurilor agroalimentare industriale, obținute în urma prelucrării strugurilor, fructelor și legumelor și menționăm, în context, că Programul național în domeniile cercetării și inovării are drept scop creșterea eficienței sistemului național de cercetare și inovare și asigurarea condițiilor optime pentru generarea de noi cunoștințe obținute în baza cercetărilor fundamentale și aplicative și implementarea acestora în vederea sporirii competitivității economiei naționale și a nivelului general de bunăstare”, a declarat Igor Șarov.

Parteneriatului Strategic bilateral a fost lansat la 27 aprilie 2010, prin semnarea Declarației comune privind instituirea unui Parteneriat Strategic între Republica Moldova și România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Distribuie