USAID va continua să acorde suport pentru dezvoltarea comerțului electronic, turismului, digitizării serviciilor în domeniul transporturilor

Foto: mei.gov.md

Principalele subiecte ale unei întrevederi online dintre ministrul economiei și directorul USAID Moldova, Scott Hocklander s-au axat pe agenda de colaborare dintre USAID și Ministerul Economiei și Infrastructurii, fiind trecute în revistă progresele obținute pe proiectele la care s-a lucrat anul curent: elaborarea Strategiei turistice, instalarea indicatoarelor rutiere turistice, organizarea instruirilor funcționarilor publici privind Acordul de liber schimb cu UE, dezvoltarea comerțului electronic, Codul construcțiilor și urbanismului, Sistemul informațional al ANTA, Sistemul E-autorizații în transport.

În ceea ce privește suportul acordat de USAID pentru dezvoltarea comerțului electronic în țara noastră, s-a menționat că experții Programului USAID: Reforme Structurale în Moldova au elaborat un Studiu rapid privind dezvoltarea comerțului electronic în Republica Moldova, în care au fost identificate unele constrângeri. Documentul este util în contextul implementării Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic. Până la ora actuală, MEI, în comun cu Consiliului Economic a reușit să elaboreze Proiectul de lege pentru modificarea a 27 de acte normative care vor soluționa un șir de subiecte din această Foaie de parcurs.

Un alt subiect abordat la ședință a fost amplasarea a 32 de indicatoare turistice rutiere pentru cele mai importante unități de primire turistică și atracții din țară care formează itinerariile turiștilor străini și locali. Potrivit ministrului Anatol Usatîi, Administrația de Stat a Drumurilor urmează să prezinte, în cel mai apropiat timp, un plan de instalare a indicatoarelor turistice.

Referitor la proiectul Programului „Turism 2025”, elaborat cu suportul Proiectului de competitivitate al USAID, reprezentanții MEI au spus că documentul a trecut toate etapele de avizare  și consultări publice și urmează să fie transmis Guvernului spre aprobare până la finele anului 2020 sau în prima jumătate a lunii ianuarie 2021.

Discutând despre Sistemul Informațional „e-Autorizație transport”, care a fost dezvoltat și lansat cu suportul USAID, reprezentanții MEI au declarat că implementarea acestui instrument digital la deplina sa capacitate este o prioritate pentru instituție. Sistemul e-Autorizații Transport poate asigura operațiuni de eliberare a autorizațiilor în domeniul transportului rutier la distanță, ceea ce reprezintă un răspuns la nevoile agenților economici, și anume  simplificarea procesului şi reducerea la maxim a cozilor de la ghișee, ceea ce este foarte relevant în contextul pandemiei de COVID-19.

La moment, sistemul informațional se află la etapa de testare și înlăturare a deficiențelor apărute în momentul interacțiunii cu sistemele ASP. În ianuarie 2021 se preconizează ca sistemul să fie pe deplin funcțional.

De asemenea, reprezentanții USAID și-au declarat disponibilitatea acordării suportului în organizarea, în anul 2021, a unui training de capacitate pentru reprezentanții MEI, pentru negocierea acordurilor de liber schimb.

Distribuie