Victimele violenței în familie vor fi protejate mai mult

Foto simbol. Sursa: focuspress.ro

În Republica Moldova urmează să fie dezvoltat un Centru de Justiție Familială, care va oferi asistență complexă victimelor violenței în familie. Crearea Serviciului este posibilă datorită suportului oferit de Statele Unite ale Americii.

 În cadrul Centrului vor fi concentrați într-un singur loc specialişti din diverse sectoare, cum ar fi justiție, poliție, asistență socială și probațiune, care vor asista victimele violenței în familie.

Pe parcursul a două zile, specialiști din țară și experți din SUA discută experiența SUA în crearea Serviciului,  protocoalele și procedurile standard de operare a Centrului de Justiție Familiale, în cadrul evenimentului internațional  „Abordări inovative în combaterea violenței sexuale și a violenței în bază de gen”.  

“Dezvoltarea acestui Centru în țara noastră va consolida sistemul de prevenire și combatere a fenomenului violenței în familie, care cu regret persistă în Republica Moldova. Sper că acest eveniment se va solda cu  discuții constructive în conceptualizarea noului serviciu. Mulțumesc și sincere aprecieri Ambasadei SUA pentru tot suportul oferit în îmbunătățirea serviciilor pentru victimele violenței în familie și Fundației Te Doy Moldova pentru implementarea acestui proiect atât de necesar pentru țara noastră”, a declarat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu.

“Crearea unui Centru de Justiție Familială în Republica Moldova va permite societății civile să-și unească eforturile cu instituțiile de stat pentru a proteja cetățenii. Sunt mândru că SUA oferă sprijin continuu pentru combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Multumesc tuturor pentru participarea activă și sprijinul multidisciplinar în cadrul proiectului, în ciuda provocărilor cauzate de pandemia COVID-19”, a menționat Excelența  Sa, Domnul Dereck J.  HOGAN, Ambasadorul SUA în Republica Moldova.

Dezvoltarea  Centrului face parte din obiectivele Strategiei naționale cu privire la prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie.  Menționăm că, în republică, funcționează circa 13 centre specializate prestatoare de servicii victimelor violenței în familie și 4 centre adresate consilierii agresorilor familiali (unul în calitate de instituție publică și 3 gestionate de ONG).

Menționăm că, în anul 2020, au fost înregistrate 678 cazuri de violență în familie.

Distribuie