Vom cumpăra cartelă pentru telefon doar cu buletinul? Precizările SIS

Serviciul de Informații și Securitate vine cu unele precizări în contextul informațiilor vehiculate în presă privind proiectul de modificare a Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007, în vederea stabilirii obligativității vânzării cartelelor preplătite doar cu prezentarea unui act de identitate.

Astfel, vă informăm că SIS a inițiat elaborarea proiectului de act normativ în calitate de instituție responsabilă de realizare a pct. 2.4 al Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 811/2015, care stabilește efectuarea unui studiu cu privire la modificarea legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice în vederea eliminării sau diminuării numărului abonaţilor serviciilor de comunicaţii electronice depersonalizaţi.

Menționăm că, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, dacă proiectul prevede reglementări cu impact asupra activităţii de întreprinzător, în calitate de studiu de cercetare se realizează doar analiza impactului de reglementare, efectuată în modul stabilit de legislaţie (AIR). Prin urmare, Serviciul de Informații și Securitate a prezentat grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător AIR la proiect. În același timp, reliefăm că, întocmirea analizei impactului de reglementare reprezintă etapa inițială de elaborare a actului normativ, prin urmare, proiectul urmează a fi avizat public și modificat conform obiecțiilor și propunerilor parvenite de la toate entitățile interesate, în special – societatea civilă și furnizorii de servicii electronice.

Complementar, atenționăm asupra faptului că, reglementări similare au fost cu succes implementate în peste 150 de state ale lumii, inclusiv în statele membre ale Uniunii Europene, cum ar fi: Franța, Germania, Belgia, Bulgaria, Ungaria, Luxemburg, Italia, Polonia, Spania, Slovacia, Grecia etc.

Serviciul de Informații și Securitate reiterează faptul că, proiectul nu urmărește scopul interzicerii vânzării cartelelor SIM sau a altor servicii electronice preplătite, ci propune stabilirea obligației de înregistrare de către furnizori a datelor minim necesare pentru identificarea, la necesitate și în condiții legale, a utilizatorului acestor servicii.

Subliniem că, modul de prezentare a datelor de către furnizorii de servicii electronice și prelucrarea acestora de către organele de drept rămâne neschimbată, fiind realizată doar în baza unui temei legal, în conformitate cu legislația procesuală penală și administrativă, cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și cetățeanului.

Proiectul urmează să soluționeze problema numărului mare al persoanelor care utilizează servicii electronice depersonalizate, fapt ce împiedică identificarea lor de către organele de drept, în cadrul desfășurării activităților speciale de investigație și de urmărire penală, în special a infracțiunilor informatice, infracțiunilor în domeniul telecomunicațiilor, precum și a infracțiunilor cu caracter terorist, extremist și conexe acestora.

La fel, proiectul va constitui un instrument activ, suplimentar, în asigurarea securității statului și ordinii publice, de rând cu cele deja existente, dar și un factor de prevenire a acțiunilor ilegale.

Totodată, proiectul prevede stabilirea unei perioade de tranziție și conformare la noile reglementări, suficientă pentru informarea efectivă a tuturor utilizatorilor serviciilor electronice preplătite.

Distribuie