Ziua funcționarului public. Mesajul prim-ministrului

Astăzi, 23 iunie, am o deosebită onoare de a mă adresa corpului de funcționari cu prilejul Zilei funcționarului public, având o ocazie în plus de a evidenția valoarea, rolul și importanța acestui serviciu în realizarea obiectivului strategic de modernizare și dezvoltarea durabilă a țării.

Guvernul Republicii Moldova continuă să acorde prioritate dezvoltării unui corp al funcţionarilor publici profesionist, pregătit, inclusiv în fața provocărilor emergente și situațiilor de criză pe fundalul depășirii consecințelor nefaste ale Covid-19,  neutru în aspect politic şi capabil să asimileze standardele europene, în vederea eficientizării administraţiei publice pentru cei pe care îi servim, cetăţenii Republicii Moldova.

Din păcate, constat în unele circumstanțe că imaginea funcționarilor este afectată de anumite stereotipuri deja înrădăcinate în societate. În același timp, remarc că soluția pentru depășirea acestor referințe constă în sporirea permanentă atât a calității, cât și gradului de pregătire profesionistă a funcționarilor publici. În mod evident, de aici derivă și gradul de satisfacție a cetățenilor Republicii Moldova față de serviciile publice prestate.

Vreau să sper că fiecare funcționar public ține cont de acest aspect în activitatea sa cotidiană și în interacțiunea cu oamenii. 

Această sărbătoare profesională constituie un bun prilej pentru a reaminti societății noastre valorile care stau la baza serviciului public: transparenţa actului administrativ, integritatea în exercitarea funcţiei publice, respect profund faţă de cetăţean şi orientarea către soluționarea problemelor acestuia, respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale, precum și profesionalism și inovație în exercitarea funcției.

Stimați funcționari,

Succesul atingerii obiectivului de modernizare continuă a sistemului administrativ şi creșterea calității serviciilor publice este bazat pe accelerarea procesului de digitalizare, aplicarea inovațiilor și cel mai important – colaborarea inter-instituțională. Realizând eficient și în echipă sarcinile care Vă revin fiecăruia dintre Domniile Voastre, contribuiți în mod decisiv la îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor noștri, dar și la prosperitatea Republicii Moldova.

În contextul sărbătorii profesionale, aduc sincere mulțumiri colegilor din cadrul Guvernului, ministerelor, agențiilor, instituțiilor publice, autorităților publice locale și funcționarilor publici din toată țara pentru dedicație, profesionalism, răbdare, cumpătare, patriotism și loialitatea demonstrată țării noastre în îndeplinirea misiunii nobile.

Vă felicit din suflet cu sincere urări de bine, sănătate multă familiilor Dumneavoastră și noi succese în cariera profesională.

Aureliu CIOCOI
Prim-ministru interimar al Republicii Moldova

Distribuie