Ziua Internațională a Migrantului. Protecția și susținerea migranților, o prioritate pe agenda Guvernului

Foto: msmps.gov.md

În fiecare an, pe 18 decembrie este marcată Ziua Internațională a Migrantului, în acest an, tema campaniei fiind ”Redefinirea mobilității globale”, care subliniază necesitatea de a evalua reușitele și provocările migrației internaționale și a de valorifica oportunitățile de dezvoltare, printr-o cooperare consolidată și o acțiune colectivă între țări și regiuni.

Migrația este un fenomen care afectează populația la nivel global, iar Republica Moldova nu este o excepție în acest sens, fiind o țară în curs de dezvoltare, care în ultimii ani a fost și este afectată de fenomenul migrației. 

În contextul pandemiei COVID-19, care a afectat întreg globul pământesc, având efecte negative nu doar asupra sănătății populației, dar și bunăstării sociale, migrația și protecția persoanelor migrante a devenit un subiect important pe agenda statelor lumii, în contextul în care acest fenomen a luat amploare pe fundalul pandemiei.  

Migranții au devenit mai vulnerabili, confruntându-se cu diverse probleme precum: pierderea locului de muncă, lipsa resurselor de existență, pierderea locului de trai, precum și îngreunarea mobilității acestora datorită restricțiilor de circulație.

În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a întreprins măsuri active privind susținerea migranților aflați în dificultate și asigurarea protecției acestora, întreprinderea măsurile de reintegrare, precum și valorificarea potențialului migranților și a diasporei.

Astfel, la ora actuală, Republica Moldova are semnate 7 acorduri bilaterale în domeniul migrației de muncă cu Ucraina, Federația Rusă, Azerbaidjan, Belarus, Italia, Israel și Bulgaria, care reglementează dreptul cetățenilor Republicii Moldova de a fi angajați pe teritoriul țărilor respective, cât și condițiile de angajare.

De asemenea, țara noastră a semnat 14 acorduri de securitate socială cu statele de destinație ale cetățenilor moldoveni, care vor permite valorificarea drepturilor la pensie realizate pe teritoriul țării de destinație, dar și la revenirea în țară. În prezent se poartă negocieri cu Federația Rusă, Regatul Spaniei și Republica Elenă.

Totodată, în contextul pandemiei COVID-19, când o mare parte din concetățeni s-au reîntors în Republica Moldova, au fost adoptate măsuri suplimentare de susținere a acestora. Cu toate că nu au realizat o activitate de muncă în țară și nu erau îndreptățiți la ajutor de șomaj în caz de pierdere a locului de muncă, aceștia au beneficiat de ajutor de șomaj în sumă de 2775 lei lunar pentru depășirea situației dificile. De asemenea, a fost sporit accesul acestora la serviciile sociale pentru cetățenii reîntorși.

De Ziua Internațională a Migrantului, Organizația Internațională a Migrației și PNUD, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Biroul Relații cu Diaspora, organizează evenimentul ”Migrație și dezvoltare”, în cadrul căruia sunt analizate cele mai recente date empirice privind impactul COVID-19 asupra mobilității migranților moldoveni și a gospodăriilor acestora.

”Potențialul migranților trebuie valorificat, prin stabilirea unui cadru de politici, programe și condiții adecvate. Contribuțiile lor la dezvoltarea țării pot fi majore, inclusiv la recuperarea socio-economică mai rapidă a Republicii Moldova din impactul crizei COVID-19, prin transferul de cunoștințe, competențe, antreprenoriat și inovare, comerț și investiții. ”, a menționat Nelea Rusu, Secretar de Stat al MSMPS.

”În acest an, migrația a căpătat o importanță majoră și trebuie plasată în centrul discuțiilor de politici. Pandemia COVID-19 a arătat că există mai multe vulnerabilități în ceea ce privește migranții care revin în țară și trebuie să-și reevalueze carierele și perspectivele de muncă, în special a migranților din grupurile vulnerabile, care în urma restricțiilor impuse de COVID-19, și-au pierdut locurile de muncă. În acest context, trebuie să venim cu soluții integrate pentru migranți și familiile acestora și totodată, să valorificăm capitalul uman al migranților în țara lor de origine.”, a declarat Dima Al-Khatib, reprezentantă rezidentă, PNUD Moldova.

Evenimentul se va desfășura pe parcursul a două zile (17-18 decembrie curent). Vor participa la discuții și dezbateri în cadrul sesiunilor de lucru, reprezentanți ai autorităților publice din Republica Moldova cu mandat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării, parteneri internaționali, exponenți ai societății civile, mediului academic, de afaceri, reprezentanți ai diasporei Republicii Moldova și lucrători migranți interesați de tematica migrației și dezvoltării.

Menționăm că evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Migrație și dezvoltare locală”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care sprijină autoritățile din Republica Moldova în ajustarea și consolidarea cadrului legal și instituțional în domeniul managementului migrației forței de muncă, pentru a încuraja o migrație reglementată și sigură și a facilita reintegrarea migranților moldoveni pe piața forței de muncă din Republica Moldova, inclusiv prin recunoașterea calificărilor non-formale și informale dobândite de către aceștia peste hotare. 

În Republica Moldova numărul migranților se estimează a fi de circa 800.000 de cetățeni, care la moment se află în peste 45 de state. În ceea ce privește migranții plecați în scop de muncă, cifra acestora ajunge la 325.000 de cetățeni, principalele țări de destinație fiind: Federația Rusă, Italia, Israel, Grecia ș.a.

Distribuie