Zona Economică Liberă „Bălți” – 11 ani de la instituire

Foto: mei.gov.md

La data de 23 martie, anul 2010, a fost creată Zona Economică Liberă Bălți (ZELB). La cei 11 ani de activitate, ZELB a ajuns să numere peste 75 de rezidenți cu investiții totale de peste 220 milioane de dolari, iar ca rezultat au fost create circa 11 mii locuri de muncă.

Printre cei mai mari investitori rezidenți ZELB pot fi evidențiați: Draexlmaier Automotive, GG Cables&Wires EE, La Triveneta Cavi Development, SE Bordnetze. Este de remarcat faptul că ZEL „Bălți” a reușit să atragă în Republica Moldova investitori cu renume, fapt care a contribuit la crearea în Republica Moldova a premiselor propice atât pentru creșterea competitivității produselor cât și pentru realizarea practică și eficientă a transferului tehnologic.

În anul 2020, fondul de salarii al angajaților rezidenților ZELB, chiar și în condiții de criză a înregistrat o creștere de 5.5% ajungând până la cifra de 1 miliard lei. Vânzările producției industriale proprii a înregistrat o micșorare de -7,9% față de anul 2019, fiind în sumă de 6 842 mil lei în comparație cu 7 425 mil lei în 2019. Salariul mediu lunar al angajaților rezidenților pe parcursul anului 2020 a constituit o valoare de 8548 lei (în creștere cu 0.8% față de anul 2019).

Ministerul Economiei și Infrastructurii are o colaborare de succes cu Zona Economică Liberă Bălți, aceasta se manifestă prin diversele proiecte implementate și realizate în comun, printre care este și Programul de dezvoltare pentru furnizorii locali, aprobat prin Ordinul ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 24/2020.

Scopul Programului constă în sporirea competitivității întreprinderilor locale din Republica Moldova până la un nivel ce i-ar face atractivi în calitate de furnizori pentru companiile multinaționale, care își realizează proiectele investiționale pe teritoriul Republici Moldova. Durata de implementare a Programului este de 24 luni (2020-2022), iar responsabilă de implementarea activităților prevăzute în Program este Zona Economică Liberă „Bălți”.

Zonele economice libere din Republica Moldova își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere, Legile privind zonele economice libere și actele normative de punere în aplicare a lor. Pe teritoriul Republicii Moldova activează 7 zone economice libere (zone ale antreprenorialului liber), care înregistrează 36 subzone.

Menționăm că, investițiile efectuate în cadrul celor 7 ZEL-uri de la începutul activității acestora  și până la finele anului 2020 au constituit 459 mil. de dolari,  fiind în creștere cu circa 6,1% sau cu 26,2 mil. de dolari, mai mult față de anul 2019.

Contribuția ZEL-urilor la dezvoltarea economiei naționale deține o pondere remarcabilă. Astfel, exporturile realizate de către rezidenții zonelor economice libere au o valoare de circa 20% din exporturile totale ale Republicii Moldova.

Distribuie