Compensații pentru familiile nevoiașe, din partea Primăriei Chișinău

Foto: chisinau.md

Primăria municipiului Chișinău informează că familiile cu venituri mici și persoanele defavorizate din capitală și suburbii vor beneficia de compensații pentru achitarea serviciilor comunale și a resurselor energetice pe durata sezonului de încălzire 2020-2021. Astfel, vor beneficia de susținere din partea municipalității persoanele/familiile cu venituri mici, ale căror venit global mediu (pentru ultimele 12 luni) nu depășește suma de 3000 de lei de persoană, precum și familiile tinere (cu vârsta de până la 35 de ani), cu venituri mediu global de până la 5000 lei.

Proiectul de decizie „Despre operarea de modificări în decizia CMC nr. 15/6 din 22.12.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate la efectuarea plăților la serviciile comunale și resursele energetice” a fost plasat pe pagina web oficială a Primăriei Chișinău, pentru consultare publică, iar persoanele interesate pot veni cu propuneri asupra documentului până la data de 18.12.2020, ora 17.00, pe adresa electronică:   dglca_mun_chisinau@mail.ru.

Potrivit regulamentului, se stabilește că persoanele care au beneficiat de compensații în sezonul rece 2019-2020, vor beneficia de ajutorul menționat și în prezent, cu condiția ca situația familială și veniturile lor au rămas aceleași.

Beneficiarii noi de compensații la plata serviciilor comunale și a resurselor energetice, precum și cei la care au  survenit schimbări în componența familiei, vor depune solicitări noi, conform cererii-tip stabilite.

Compensațiile vor fi acordate pentru următoarelor plăți: energia termică (pentru prepararea apei calde și încălzirea locuinței), gaze naturale, lemne și cărbune, energie electrică, alimentarea cu apă și canalizare (cota parte), diferența în urma majorării tarifului pentru transportarea deșeurilor menajere solide.

Solicitantul/beneficiar de ajutor financiar la efectuarea plăților la serviciile comunale și resursele energetice poate fi proprietarul locuinței, titularul contractului de închirierea/subînchiriere a acesteia, înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat al municipiului Chișinău.

Ajutorul financiar pentru efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale se stabilește astfel: pentru o perioadă de 5 luni ale sezonului rece (noiembrie-martie).

Ajutorul financiar acordat beneficiarilor încetează în luna următoare celei în care beneficiarul nu mai întrunește condițiile stabilite de Regulament sau în cazul decesului beneficiarului.

Mărimea ajutorului financiar acordat este de la 300, 500 sau 700 de lei, în dependență de suprafața locuinței (de la 50 la 71m²) sau de 1000 de lei pentru o locuință în cazul persoanelor solitare (pentru energia termică consumată, energia electrică, gaze naturale, lemne și cărbune.

Persoanele defavorizate vor beneficia de un singur tip de ajutor pentru încălzirea apei și a locuințelor. Totodată, cei care au în proprietate două sau mai multe locuințe pe teritoriul municipiului Chișinău nu pot beneficia de compensații.

Ajutorul financiar nu se acordă beneficiarilor de suport conform deciziei CMC nr. 4/15 din 15.04.2010 (cetățeni de onoare).

Colectarea actelor solicitanților va avea loc în perioada: 01 octombrie a anului curent până la data de 31 martie a anului următor.

Potrivit deciziei CMC, Î.M. „Infocom” va elabora și va pune în circulație o factură unică pentru achitarea serviciilor comunale, până la data de 31 martie 2021.  

În sezonul rece 2019-2020, de compensații la achitarea serviciilor comunale și a resurselor energetice au beneficiat 30269 de beneficiari, iar suma achitată în acest scop din bugetul municipal este de 70 416,5 mii lei. 

Distribuie