Compozitorul Constantin Rusnac își sărbătorește a 74-a aniversare

Compozitorul Constantin Rusnac, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat, Maestru în Artă, împlinește astăzi 74 de ani. S-a născut la 6 februarie în anul 1948 în satul Trebisăuți, raionul Briceni.

În anul 1970 a absolvit Conservatorul și a devenit profesor la Catedra de folclor. Între anii 1970-1975 publică articole muzicale și s-a ocupat de prelucrarea melodiilor populare. 1971-1979 – este membru al Colegiului redacțional și de repertoriu pentru dramaturgie și creații muzicale al Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

1976 primește Premiul de Stat al Republicii Moldova pentru creația „Sărbătoreasca”.

1977 – devine membru al Uniunii Compozitorilor din Moldova.

1979 – devine Laureat al festivalului „Cîntecul – 79” (Moscova).

1979-1984 – este redactor-șef al Colegiului pentru repertoriile colectivelor artistice în cadrul Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

1984 – este prim-vice ministru al ministrului culturii.

1984-1999 – este rector al Conservatorului de Stat „Gavriil Musicescu”.

În anul 1986 i-a fost conferit titlul de conferențiar, în 1990 – de profesor universitar. Din anul 1993 este numit în funcția de Secretar general al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO.

În 1997 i se conferă titlul de doctor honoris cauza al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca (România), iar în 1998 ordinul Gloria Muncii. La 20 decembrie 2016 în semn de preţuire şi recunoaştere a meritelor culturale, didactice şi artistice, de apreciere a contribuţiei sale originale la promovarea şi sporirea prestigiului artei muzicale naţionale pe meridianele lumii dl C. Rusnac devine doctor honoris causa al AŞM. Este cetățean de onoare al mai multor localități din Republica Moldova și România.

Distribuie