Măsurile anti-COVID vor fi aplicate în mod predictibil și diferențiat, în funcție de rata de infectare în fiecare localitate în parte

Măsurile de sănătate publică pentru gestionarea pandemiei COVID-19 vor fi aplicate diferențiat, în funcție de rata de infectare în fiecare localitate în parte.  Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică în urma consultărilor cu specialiștii în sănătate publică și cu mediul de afaceri.  

Comisia a adaptat pragurile de incidență de infectare cu COVID-19 recomandate de Organizația Mondială a Sănătății la necesitățile sistemului de sănătate și la realitățile economice și sociale ale Republicii Moldova. Acestea au fost grupate în patru grade de alertă, care vor fi  stabilite în baza incidenței de cazuri de infecție cu COVID-19. 

Dacă incidența COVID-19 va constitui sub 50 de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, va fi stabilit pragul de alertă verde. Pentru acest grad de alertă este prevăzută  purtarea obligatorie a măștii de protecție în toate spațiile publice închise, inclusiv în transportul public, respectarea distanței fizice de cel puțin 1 m și a  regulilor de igienă. 

Pragul de alertă galben va fi stabilit în cazurile în care incidența COVID-19 va fi între 50 și 99 de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ.  

În acest caz instituțiile de învățământ vor activa în regim obișnuit, cu prezența fizică a elevilor, iar unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă, cu  respectarea măsurilor de protecție în vigoare. 

Pragul de alertă galben prevede câteva scenarii pentru organizarea evenimentelor private: participarea a cel mult 100 de persoane în spații interioare, cu asigurarea spațiului de cel puțin 2 m2, fie participarea a maxim 300 de invitați, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19. De asemenea, vizitatorii cinematografelor, a sălilor de concerte în spații închise și deschise, a cluburilor de noapte sau a festivalurilor, vor trebui să prezinte certificatul COVID-19.

În cazul în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 se va situa între 100 și 249 de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, va fi stabilit un prag de alertă  portocaliu

Un astfel de scenariu prevede activitatea instituțiilor de învățământ general cu prezență fizică, în timp ce instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior vor activa în regim online. Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile exterioare, iar în cele interioare, în baza uneia din opțiuni: cu utilizarea a cel mult 35 la sută din numărul locurilor existente în interior sau cu utilizarea a cel mult 75 la sută din numărul locurilor existente în interior, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19. Certificat de vaccinare vor prezenta și vizitatorii evenimentelor private (nunți, botezuri, mese festive), care vor fi organizate cu participarea a cel mult 200 de persoane în spații interioare, respectiv 250 de persoane în spații exterioare. La o  capacitate de 50%  vor activa teatrele, cinematografele, sălile de concert, cu obligația ca toți vizitatorii să prezinte certificatul COVID-19.

Pragul de alertă roșu va fi activat în cazul în care care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 va constitui 250 de cazuri sau mai mult la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ. În acest caz, instituțiile  de învățământ general  vor activa în regim obișnuit, cu prezența fizică a elevilor, iar instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior vor activa în regim online.  Entitățile publice și private vor organiza regimul de muncă cu introducerea muncii la domiciliu, fie vor opta pentru un program de lucru diferențiat.  

Totodată, va fi interzis accesul vizitatorilor în instituțiile medico-sanitare și instituții de plasament. Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile exterioare, iar în cele interioare cu utilizarea a cel mult 50 la sută din numărul locurilor existente și cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 100 de persoane în spații interioare sau, respectiv, 150 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare persoană cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19. 

Măsurile de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii și controlul infecției COVID-19  valabile în perioada stării de urgență în sănătate publică, vor intra în vigoare la data de 1 octombrie 2021

În baza acestor indicatori Agenția Națională de Sănătate Publică este obligată să publice în fiecare zi de luni, pragul de alertă pentru nivelul național și pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi și doi ca municipiul Chişinău şi municipiul Bălţi şi ale UTA Găgăuzia.  

La momentul de față, în baza indicatorilor incidenței de cazuri în Republica Moldova sunt: 366 de localități în cod verde, 156 localități în cod galben, 311 – în cod portocaliu și 178 – în cod roșu. 

Totodată, membrii CNESP au decis căMinisterul Muncii și Protecției Sociale va elabora un pachet de măsuri de încurajare a vaccinării angajaților din prima linie, a căror activitate profesională implică interacțiune directă cu cetățenii, cu grad înalt de risc de infectare.

Comisia Extraordinară de Sănătate Publică s-a întrunit prima dată în noua componență așa cum prevăd modificările la Legea Sănătății Publice și anume, cu 50% din componență medici și specialiști în sănătate publică. Din comisie fac parte reprezentanți ai UTA Găgăuzia, autorităților municipale din Chișinău, profesori universitari, șefi de catedre, directori de spitale, epidemiologi, medici, astfel ca deciziile să fie bazate pe dovezi argumentate științific dar și axate pe nevoile oamenilor.

Notă:  Prin certificat Covid-19 se înțelege oricare din următoarele documente:

  • certificatul de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hârtie sau în format digital); dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  • concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19; actul confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigației;
  • rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSarsC-oV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înainte sau test PCR la COVID-19 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte).
Distribuie