Procedura de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor va fi simplificată

Guvernul a aprobat astăzi modificări la Regulamentul privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor. Documentul prevede reducerea termenului de executare a lucrărilor de corectare și facilitarea procesului de rectificare a erorilor de măsurare, proiectare sau a altor neconformități.

Potrivit modificărilor, inițierea procesului de corectare se va efectua în baza deciziei consiliului local numai în cazul corectării masive a erorilor. Totodată, inițierea lucrărilor de corectare a erorilor poate fi executată și selectiv, la solicitarea unui proprietar.

Timpul de examinare a documentației cu privire la corectarea erorilor va fi redus de la 15 la 10 zile lucrătoare. Tot la 10 zile lucrătoare va fi redus și termenul în care comisia de soluţionare a cererilor de rectificare va întocmi procesele-verbale și va comunica rezultatele titularilor de drept. 

De asemenea, dacă în urma unei erori de măsurare, în conturul supus proiectării au apărut bunuri imobile neatribuite, care au fost ulterior înregistrate după unitatea administrativ-teritorială, compensarea deficitului de suprafață va putea fi efectuată din contul acestor bunuri imobile. 

Lucrările de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor sunt executate de către Agenţia Servicii Publice şi structurile sale teritoriale, întreprinderile de stat/municipale şi cele private care dispun de ingineri cadastrali certificaţi.

Distribuie