50 de mii de dolari pentru „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”

În scopul pregătirii Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, care va fi finanțat din împrumutul Asociației Internaționale pentru Dezvoltare în sumă de circa 50.0 milioane dolari SUA acordat Republicii Moldova, se invită consultanți individuali calificați în domeniul social să-și exprime interesul de a fi selectați pentru a îndeplini sarcinile de organizare și implementare a activităților de protecție socială în cadrul Proiectului. 

Oficiul are misiunea de a coordona activitățile de implementare a proiectelor investiționale finanțate din împrumuturi externe de stat, a politicilor publice în domeniile sale de competență, de efectuare a operațiunilor de recreditare de stat a fondurilor pentru dezvoltarea și susținerea  sectorului real, precum și de implementare a proiectelor și programelor  de asistență externă conform prevederilor acordurilor de împrumut și asistență externă încheiate cu partenerii de dezvoltare.

Oficiul intenționează să angajeze un consultant în problemele sociale, care va acorda suportul necesar în desfășurarea activităților Oficiului legate de pregătirea documentelor de Proiect și implementării  sarcinilor coordonate cu creditorul extern.

Candidații interesați sunt invitați să-și exprime interesul în prestarea serviciilor de consultanță menționate prin expedierea CV-ului sau, oferind și toată informația relevantă experienței sale practice în proiecte similare la adresa electronică a Oficiului: dlcminfin@arax.md până la 08 ianuarie 2021 inclusiv. 

Candidații interesați pot accesa Termenii de Referință a sarcinilor consultantului în anexa aici

Distribuie