Autoritățile naționale și producătorii agricoli își consolidează eforturile pentru promovarea exportului de produse agroalimentare

Autoritățile naționale și producătorii agricoli își consolidează eforturile pentru promovarea exportului de produse agroalimentare. În cadrul unei  platforme de discuții, părțile au realizat analize privind schimburile și fluxurile comerciale între Republica Moldova și Uniunea Europeană prin punerea în aplicare a Acordului de Asociere (AA) şi Zonei de Liber Schimb Aprofundate și Cuprinzătoare (ZLSAC), pe parcursul ultimilor șapte ani. De asemenea, atenția a fost focusată pe aspecte ce țin de sporirea volumelor de export a produselor agroalimentare din Republica Moldova pe piețele UE, prin livrarea unor loturi calitative și omogene de mărfuri.

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) Viorel GHERCIU, a declarat că, pe parcursul ultimilor șapte ani, țara noastră înregistrează o diversificare a exporturilor şi o reorientare masivă a exportului produselor agricole şi agroalimentare din Republica Moldova de la piețele tradiționale din est spre piața comunitară.

„Din anul 2005, UE devine principalul partener comercial al Republicii Moldova, iar la finele anului 2021 s-a atins nivelul de 65% de exporturi orientate pe piața europeană. Totodată, implementarea ZLSAC nu a generat majorarea importurilor de produse agroalimentare şi conexe agriculturii din Uniunea Europeană în Republica Moldova (precum erau estimate prognozele pesimiste), ci din contra pe multe poziții şi segmente de piață s-a înregistrat stabilizarea sau chiar diminuarea importurilor. În anul 2021, proporția exporturilor din Republica Moldova în UE a înregistrat o cotă de 1,619 miliarde Euro sau cca. 65%, din totalul exporturilor. Cele mai multe, circa un sfert din exporturile totale, au mers spre o singură țară UE – România (26,6%) sau în valoare de peste 670 milioane Euro. Următoarele țări ale UE pe listă de exporturi din Republica Moldova se află Germania (8,5%), Italia (7,8%) și Polonia (3,6%)”, a precizat Viorel GHERCIU.

În context, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară a Parlamentului Republicii Moldova, Vladimir BOLEA, a menționat că: „Activitățile de export ale Republicii Moldova cu produse agricole și alimentare constituie o parte importantă a comerțului de mărfuri cu principalii parteneri ai relațiilor de schimburi comerciale (Uniunea Europeană, țările CSI, Turcia, China, SUA și țările CEFTA). Uniunea Europeană și principalul partener comercial al Republicii Moldova, care de altfel este și primul investitor, reprezintă principala piață de desfacere pentru mărfurile din Republica Moldova, având un consum ridicat de produse agricole şi alimentare. Exporturile de produse de origine animală rămân cea mai mare provocare. Cele mai nesemnificative exporturi spre UE sunt exporturile de animale vii și produse de origine animală. Republica Moldova a exportat, în premieră, în anul 2020, în UE, carne și preparate din carne, produse lactate și ouă de păsări. Produsele vegetale cu o valoare adăugată mică domină exporturile de produse agroalimentare. Astfel, conform estimărilor, circa 70 la sută dintre caisele, prunele și strugurii de masă exportați în țările din UE au fost certificate GLOBAL G.A.P. și GRASP. Referitor la băuturile alcoolice, Republica Moldova exportă produse vitivinicole în 63 țări ale lumii. Cele mai mari exporturi fiind înregistrate în România, Federația Rusă, Polonia, Belarus, China, Georgia, Cehia, Ucraina, Germania și Kazahstan”.

Membrii Asociațiilor de filiere au formulat propuneri pentru sporirea vizibilităţii produselor agroalimentare autohtone pe piețele externe, pentru revizuirea sistemelor şi pieţelor de desfacere, precum și pentru stabilirea bugetelor alocate componentei de promovare a exportului.

La eveniment au luat parte reprezentanții Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Oficiului Național al Viei și Vinului, Camerei de Comerț și Industriea RM, Agenției de Investiții și exponenții Asociațiilor de filiere.

Distribuie