Guvernul susține proiectele în domeniul energiei regenerabile

Cabinetul de miniștri a avizat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la data de 31 decembrie 2025.

Documentul prevede alocarea unor noi cote de capacități de generare a energiei electrice regenerabile, pentru o perioadă mai îndelungată de timp și anume până în 2025, care vor fi susținute de schemele de sprijin prevăzute de legea cadru – preț fix și, respectiv, tarif fix.

Totodată, proiectul prevede alocarea unor cote de capacități de generare intermitente, precum instalații fotovoltaice și eoliene, de 250 MW (megawatt), cât și pentru tehnologiile non-intermitente, așa cum sunt instalațiile de cogenerare și hidroelectrice, de 150 MW, pentru perioada de timp anunțată.

În procesul de stabilire a limitelor, cotelor și categoriilor de capacitate, s-a ținut cont de un șir de indicatori specifici sectorului: durata de utilizare a puterii maxime, potențialul național disponibil, atât tehnic, cât și economic, politicile curente promovate de autoritățile naționale, fiind efectuate și unele modelări complexe în instrumente software specializate (ANTARES).

Menționăm că proiectul hotărârii și politicile aferente vor avea un impact pozitiv asupra economiei și bugetului de stat,  investiții cuprinse între 400 și 800 milioane euro urmând a fi mobilizate de sectorul privat (potențiali investitori), contribuind inclusiv și la recuperarea economică prin generarea de venituri noi la buget, crearea de noi locuri de muncă etc.

Distribuie