Lista de beneficiari ai indemnizațiilor de merit a fost completată cu numele a 53 de personalități

Comisia naţională pentru acordarea indemnizaţiei de merit s-a convocat pe 10 ianuarie pentru a aproba candidaturile pentru acordarea a încă 53 de indemnizații.

Având în vedere faptul că prin Legea bugetului de stat pentru anul 2022 s-a stabilit alocarea mijloacelor financiare pentru 250 beneficiari ai indemnizaţiilor de merit, urma suplinirea listei cu numărul corespunzător de beneficiari (50).

Întrucât de la ultima ședință a Comisiei, cu regret, au decedat 3 beneficiari ai indemnizațiilor de merit: Valentina Rusu-Ciobanu (01.11.2021) – Uniunea Artiștilor Plastici;  Ion Niculiță (02.01.2022) – Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor; Vladimir Zaiciuc (04.01.2022) – Uniunea Teatrală, lista beneficiarilor de indemnizații de merit urma să fie suplimentată cu alte 3 personalități. Astfel, au fost promovate și aprobate candidaturile pentru acordarea a 53 indemnizații.

Beneficiarii de anul acesta au fost selectați în conformitate cu prevederile art.22 al Legii nr.21/2013 cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie. Respectiv, din 77 de dosare înaintate Comisiei de către Uniunile de Creație, prin vot deschis au fost aleși:

Domeniul creaţiei muzicale:

1. Ștefăneț Anatolie (propus de Uniunea Muzicienilor)

2. Tomuz Victoria (propusă de Uniunea Muzicienilor)

3. Bivol Svetlana (propusă de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor)

4. Galaicu Violina (propusă de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor)

5. Uzun Elena (propusă de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor)

Domeniul creaţie interpretativă:

1. Bolboceanu Zinaida (propusă de Uniunea Muzicienilor)

2. Scarlat Iustina (propusă de Uniunea Muzicienilor)

3. Serbușca Ioana (propusă de Uniunea Muzicienilor)

4. Rudenco Boris (propus de Uniunea Muzicienilor)

5. Șevcișin Gheorghe (propus de Uniunea Muzicienilor)

Domeniul artă teatrală:

1. Racovița Petru (propus de Uniunea Teatrală)

2. Șvitchi Ion-Gheorghe (propus de Uniunea Teatrală)

3. Țapeș Vitalie (propus de Uniunea Teatrală)

4. Tuz Svetlana  (propusă de Uniunea Teatrală)

5. Vutcărău Petru (propus de Uniunea Teatrală)

6. Cașu Vasile (propus de Uniunea Teatrală)

7. Sochirca Andrei (propus de Uniunea Teatrală)

8. Ureche Margareta (propusă de Uniunea Teatrală)

9. Diviza Ion (propus de Uniunea Teatrală)

10. Fusu Mihai (propus de Uniunea Teatrală)

11. Petraru Gheorghe (propus de Uniunea Teatrală)

12. Jelescu Nicolae (propus de Uniunea Teatrală)

13. Vutcărău Ala  (propusă de Uniunea Teatrală)

Domeniul creație cinematografică:

1. Dabija Veaceslav (propus de Uniunea Cineaștilor)

2. Dumbrăveanu Andrei (propus de Uniunea Cineaștilor)

3. Berov Silvia (propusă de Uniunea Cineaștilor)

4. Matveevici Nadejda (propusă de Uniunea Cineaștilor)

5. Marco Lidia (propusă de Uniunea Cineaștilor)

6. Jignea Elena (propusă de Uniunea Cineaștilor)

7. Prodan Vadim (propus de Uniunea Cineaștilor)

8. Zubcu Vasile (propus de Uniunea Cineaștilor)

Domeniul artelor plastice:

1. Sainciuc Alexei (propus de Uniunea Artiștilor Plastici)

2. Negură Andrei (propus de Uniunea  Artiștilor Plastici)

3. Cobzac Victor (propus de Uniunea  Artiștilor Plastici)

4. Palamarciuc Vladimir (propus de Uniunea  Artiștilor Plastici)

5. Ajder Ecaterina (propusă de Uniunea  Artiștilor Plastici)

6. Statnîi Mihail (propus de Uniunea  Artiștilor Plastici)

7.  Palii Victor (propus de Uniunea  Artiștilor Plastici)

Domeniul arhitecturii:

1. Eremciuc Vasile (propus de Uniunea Arhitecților)

Domeniul creație literară:

1. Burlacu Alexandru (propus de Uniunea Scriitorilor)

2. Chiperi Grigore (propus de Uniunea Scriitorilor)

3. Ciobanu Mircea (propus de Uniunea Scriitorilor)

4. Iachim Ion (propus de Uniunea Scriitorilor)

5. Turea Larisa (propusă de Uniunea Scriitorilor)

6. Zanet Fiodor (propus de Uniunea Scriitorilor)

7. Bulat Eugenia (propusă de Uniunea Scriitorilor)

8. Moraru Eugenia (propusă de Uniunea Scriitorilor)

9. Vataman Elena (propusă de Uniunea Scriitorilor)

10. Luchiancicova Miroslava (propusă de Uniunea Scriitorilor)

Domeniul patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil

1. Buzilă Varvara (propusă de Comisia națională a muzeelor și colecțiilor)

2. Ploșniță Elena (propusă de Comisia națională a muzeelor și colecțiilor)

3. Cornețchi Aurelia (propusă de Comisia națională a muzeelor și colecțiilor)

4. Ciocanu Maria (propusă de Comisia națională a muzeelor și colecțiilor)

* MINISTRUL SERGIU PRODAN A DECLARAT CONFLICT DE INTERESE,  FIIND SOLUȚIONAT PRIN RETRAGEREA SA DIN CADRUL COMISIEI DE EVALUARE. 

Distribuie