Mesajul președintelui Dodon cu ocazia Zilei Independenței

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a felicitat cetățeniicu prilejul a 29 de ani de Independență față de Uniunea Sovietică.

„În cadrul ceremoniei festive de inaugurare a Sărbătorii Naţionale „Ziua Independenței Republicii Moldova” organizate în Sala Istorică a Președinției, am constatat că suveran în statul moldovenesc a fost și este poporul, care, secole la rând, a luptat cu îndârjire pentru libertate și autodeterminare națională. Adoptarea Declarației de Independență a Republicii Moldova a oferit țării noastre șansa istorică de a deveni un stat de drept cu adevărat liber, prosper și democratic. Am subliniat faptul că în anii de independență noi am cunoscut schimbări semnificative în toate sferele vieții noastre. Au fost realizate numeroase reforme, statul nostru a devenit mai deschis proceselor care au loc în lume, iar clasa politica înțelege mai bine problemele și perspectivele țării noastre. Totodată, am reiterat că Republica Moldova are nevoie de dialog, stabilitate, înțelepciune și înțelegere în rândul clasei politice, mai multă coeziune socială și implicare a societății civile. Trebuie să fim conștienți că crearea locurilor de muncă, creșterea calității vieții, lupta cu corupția sunt premise primordiale pentru stoparea depopulării țării și aducerea Moldovei pe făgașul modernizării”, a scris Dodon.

„Stimați compatrioți,

Am deosebita onoare să Vă aduc sincere felicitări cu ocazia Marii Sărbători Naționale – Ziua Independenței Republicii Moldova.

La 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova, ales democratic de către popor, a pledat pentru independența țării noastre – Moldova.

Marcând astăzi aniversarea a 29-a a acelor evenimente, constatăm că suveran în statul moldovenesc a fost și este poporul, care, secole la rând, a luptat cu îndârjire pentru libertate și autodeterminare națională.

Înaintașii noștri au știut să-și apere și să dezvolte țara. Și Moldova a rezistat: în istoria, cultura, literatura, știința europeană și universală.

Documentele istorice, dar și actele oficiale de stat din ultimii 30 de ani demonstrează că temelia independenței Republicii Moldova a fost bazată pe voința poporului, pe mișcarea de renaștere națională, pe adoptarea unor legi importante pentru stat, precum Legea despre limba de stat, Declarația de Suveranitate din 23 iunie 1990 etc.

Adoptarea Declarației de Independență a Republicii Moldova a oferit țării noastre șansa istorică de a deveni un stat de drept cu adevărat liber, prosper și democratic.

Adoptarea Constituției Republicii Moldova, în anul 1994, constituirea multipartitismului funcțional, organizarea alegerilor libere și democratice, recunoscute pe plan intern și internațional au desăvârșit procesul de autodeterminare a poporului nostru și de consolidare a statalității Moldovei.

Pentru prima oară în ultimii 100 de ani Moldova se bucură de cea mai largă recunoaștere internațională, devenind membru în organizațiile mondiale și europene, stabilind relații politico-diplomatice cu 186 de state, aderând la multiple convenții și tratate internaționale.

În anii de independență, concetățenii, cu toții împreună am cunoscut schimbări semnificative în toate sferele vieții noastre. Au fost realizate numeroase reforme, statul nostru a devenit mai deschis proceselor care au loc în lume, iar clasa politica înțelege mai bine problemele și perspectivele țării noastre.

Indiscutabil, bogăția unui stat este potențialul uman, capacitatea națiunii de a fi competitivă. Or, măreția Republicii Moldova constă în oamenii ei harnici și talentați.

În calitate de Președinte al țării sunt mândru de realizările cetățenilor noștri: de sportivi și interpreți, de studenți și elevi, care ne reprezintă cu cinste țara în toată lumea.

Totodată, este de datoria noastră să învățăm de la înaintași, să ne mândrim cu marile personalități, domnitori și poeți ai Moldovei istorice, dar și cu personalități ale timpurilor actuale care contribuie plenar la dezvoltarea culturii naționale, dar și în general la prosperarea țării noastre.

Dragi concetățeni,

În această zi, în urmă cu 29 de ani, înaintașii noștri și-au manifestat dorința de a construi un stat liber, prosper, suveran și independent, care să răspundă în mod adecvat provocărilor și riscurilor.

Astăzi însă trebuie să avem curajul să recunoaștem că în anii independenței Moldova a degradat mult, îndeosebi pe domeniul socioeconomic. Confruntările politico-ideologice și geopolitice au provocat în permanență instabilitate politică și instituțională, fluctuația cadrelor și guvernelor. În 29 ani de independență avem un al 26-lea guvern.

Pe lângă acestea, pe de o parte, reorganizările permanente în structura executivului și, implicit scăderea nivelului de pregătire a cadrelor și geopolitica, confruntările geopolitice, schimbarea permanentă a vectorilor de politică externă, pe de altă parte, ‒ toți acești factori destructivi ‒ au împovărat cursul dezvoltării țării, promovarea unor proiecte economice benefice pentru prosperarea populației.

În 29 ani de independență, partidele de la guvernare au încercat diferite reforme în economie – de la dirijismul de stat până la liberalism.

Azi, constatăm cu regret că anume reformele cu tentă liberală, promovate insistent de unii politicieni și mentorii lor externi, au adus în țară nu dezvoltare, ci jafuri de miliarde, ruinare economică, degradarea domeniului social, depopularea accelerată a localităților rurale.

În anii de independență, numărul populației Moldovei s-a redus cu mai mult de un milion de locuitori, peste o mie de întreprinderi industriale și-au încetat activitatea, s-au închis sute de școli, spitale, case de cultură, grădinițe.

Indiscutabil, pentru a dezvolta țara avem nevoie de dialog, stabilitate, înțelepciune și înțelegere în rândul clasei politice, mai multă coeziune socială și implicare a societății civile. Avem nevoie de profesioniști în funcțiile de stat. Avem nevoie de noi proiecte de relansare a industriei, agriculturii și de modernizare a țării.

Trebuie să fim conștienți că crearea locurilor de muncă, creșterea calității vieții, lupta cu corupția sunt premise primordiale pentru stoparea depopulării țării și aducerea Moldovei pe făgașul modernizării.

Or, prosperarea Moldovei și a tuturor cetățenilor săi este o sarcină nu doar a Președintelui sau a unui partid, ci a întregii clase politice, a oamenilor din toate sferele de activitate, a întregii societăți civile.

Stimați concetățeni,

Republica Moldova este casa noastră comună. Din cele mai vechi timpuri, noi, reprezentanți ai diferitor etnii, am trăit împreună pe pământul moldovenesc, împreună am apărat și am construit țara noastră.

Acum 29 de ani, Republica Moldova și-a dobândit independența. Pe parcursul anilor de independență, dezvoltarea social-politică și economică a țării a avut loc în condiții de instabilitate și confruntare geopolitică acerbă. Cu toate acestea, Moldova a rezistat acestor încercări și și-a găsit calea sa de dezvoltare.

În anul în curs ne-a fost deosebit de greu, dar am reușit să facem față din punct de vedere economic și moral. Statul nostru și-a dovedit viabilitatea, iar oamenii noștri au dat dovadă de omenie, înțelegere și profesionalism.

Sunt mândru de Dumneavoastră și mă mândresc cu Moldova. Împreună vom depăși cu siguranță vremurile de restriște. Să nu vă pierdeți încrederea, iar noi vom continua să ne dezvoltăm țara așa cum ne dorim cu toții și așa cum ea o merită.

În calitate de președinte, sunt sigur că Moldova este capabilă nu doar să-și restabilească potențialul economic, ci și să se dezvolte într-un ritm alert în beneficiul întregului popor moldovenesc. Desigur, trebuie să realizăm obiectivele propuse Prin eforturi conjugate, promovând activ inițiative constructive în orașe și sate, noi vom reuși să atingem acest obiectiv, or, modernizarea și prosperitatea Moldovei sunt în mâinile noastre.

Stimați compatrioți,

Acum un an, noi forțe politice și obștești, cu diferite viziuni, au pus capăt dictaturii odioase a unor oligarhi, care au ținut în captivitate Moldova după 2009. Azi constatăm că țara cu greu se rupe din caracatița corupției și dictaturii.

Sper că am învățat lecția: avem nevoie de mai multă voință și înțelepciune, avem nevoie de dialog și mai multă deschidere. Eu cred în viitorul Republicii Moldova. Eu cred în milioanele de moldoveni care vor să trăiască într-o Moldovă prosperă și democratică.

E timpul să punem drept prioritate statală națiunea și interesele țării. Problemele oamenilor trebuie să devină problemele partidelor, și nu invers.

Fiind sortită să înfrunte mereu provocări dintre cele mai complexe, Moldova este pusă și în acest an la mare dificultate, încercându-ne rezistența și voința noastră ca țară și națiune.

Suntem loviți de câteva crize concomitent: pandemia COVID-19, seceta fără precedent din ultimele decenii și o criză financiară care a afectat mediul de afaceri de pretutindeni.

Însă, în pofida situației extrem de grele, noi am reușit să păstrăm stabilitatea economică, am plătit la timp pensiile și salariile, am oferit ajutoare financiare pentru întreprinzători, agricultori și pentru diferite categorii social-defavorizate, am majorat salariile pentru medici etc.

În contextul reușitelor și nereușitelor noastre, am convingerea că poporul moldovenesc este puternic: el își poate păstra vigoarea națională și statalitatea țării. Dar pentru asta trebuie să-și mențină intactă încrederea în propria țară.

De aceea consider că datoria clasei politice, inclusiv datoria mea ca președinte de stat, este să cultivăm cetățenilor această încredere în Moldova, să muncim pentru dezvoltarea ei.

La Mulți Ani, Moldova!”.

Distribuie