Necrolog Svetoslav Moscalenco (26 septembrie 1928 – 29 ianuarie 2022)

A trecut la cele veșnice academicianul Sveatoslav Moscalenco, ilustru savant cu renume mondial, profesor universitar, doctor habilitat în științe fizico-matematice.

Academicianul Sveatoslav Moscalenco s-a născut pe 26 septembrie 1928 în satul Bravicea, raionul Călărași. După absolvirea, în 1946, a școlii medii din or. Orhei, a fost admis la Facultatea de Fizică și Matematică a Universității de Stat din Moldova, pe care a absolvit-o cu mențiune. În 1956 a fost admis la doctorat la Institutul de Fizică al Academiei de Științe a RSS Ucrainene. După susținerea tezei, în 1960, revine la Chișinău, unde lucrează ca cercetător științific stagiar al Institutului de Fizică și Matematică al AŞM. Din anul 1964, când s-a format Institutul de Fizică Aplicată și până la sfârșitul vieții, a fost șef al Secției Teoria Semiconductorilor și Electronica Cuantică, iar ulterior, al Laboratorului format în baza ei. În 1971, obține titlul de doctor habilitat, iar în 1992 devine membru titular al Academiei de Științe.

În activitatea sa, academicianul Sveatoslav Moscalenco s-a remarcat prin elaborări teoretice în domeniul fizicii mediilor solide, a opticii neliniare și a opticii cuantice. Acum 60 de ani el a prezis, în premieră, fenomenul condensării Bose-Einstein, iar astfel a deschis o direcție nouă în fizica corpului solid. Această direcție a atras un număr impunător de cercetători în diverse centre științifice ale lumii, care nu doar au confirmat experimental fenomenul prezis de conaționalul nostru, dar și au demonstrat importanța lui pentru aplicații practice. În particular, acesta a stat la baza elaborării unui nou tip de laser – laserului polaritonic, cu performanțe de unicat pentru medicină.

Realizările de pionierat ale academicianului Sveatoslav Moscalenco au contribuit la promovarea imaginii țării noastre în lume. În plus, el a creat o adevărată școală științifică, având numeroși discipoli. Pentru munca sa, i-au fost conferite cele mai înalte distincții de stat și titluri onorifice: „Ordinul Republicii”, „Om emerit”, Laureat al Premiului de Stat, medaliile AȘM „Dimitrie Cantemir” și „Meritul Științific”.

În aceste momente de mare tristețe, ne exprimăm respectul pentru personalitatea notorie a academicianului Sveatoslav Moscalenco, omul care șia consacrat viața cunoașterii științifice, în beneficiul societății Republicii Moldova. Transmitem condoleanțe și compasiune familiei îndurerate, colegilor și tuturor celor apropiați.

Maia Sandu, Președintă a Republicii Moldova

Igor Grosu, Președinte al Parlamentului Republicii Moldova

Natalia Gavrilița, Prim-ministră a Republicii Moldova

Distribuie