Republica Moldova prezentă la Summit-ul 2021 al Forului Internațional de Transport

Foto: mei.gov.md

Miniștri ai transporturilor din întreaga lume s-au întrunit la summit-ul anual al Forului International de Transport (FIT) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare în Europa (OECD), pentru a realiza un schimb de informații pe teme de importanță strategică privind politicile în domeniul transporturilor.

Summit-ul 2021 se desfășoară sub genericul „Inovația în domeniul transporturilor pentru dezvoltare durabilă” și are rolul de a analiza schimbările structurale profunde care au marcat transportul și mobilitatea în actualul context al pandemiei COVID-19.

În cadrul reuniunii au fost abordate subiecte referitoare la noile oportunități de remodelare a sistemelor de transport, precum digitalizarea, automatizarea și inovația, care elimină barierele de circulație a persoanelor și a mărfurilor, și schimbă modul de viață și de lucru al acestora. De asemenea, participanții au discutat despre modalitățile de trecere la o mobilitatea mai rezistentă, eficientă și durabilă, dar și despre importanța inovației în acest proces de tranziție.

Participarea Ministerului Economiei și Infrastructurii la reuniunea ministerială a țărilor membre a Forului a fost asigurată de secretarul de stat, Iuliana Drăgălin. Scopul participării a vizat reiterarea angajamentelor Republicii Moldova și exprimarea suportului țării noastre pentru orientarea răspunsului comun la provocări, precum restabilirea conectivității și construirea rețelelor de transport rezistente și sigure, promovarea și încurajarea transportului durabil din punct de vedere al mediului, îmbunătățirea cadrului de guvernare și finanțare etc.

Forul Internațional de Transport reprezintă o platformă unică pentru elaborarea politicilor în domeniul transporturilor și este singura organizație globală care cuprinde toate modalitățile de transport. Forul are statut de organizație interguvernamentală, cu 62 de țări membre în componența sa, fiind integrat din punct de vedere administrativ în cadrul OCDE. Summit-ul anual al FIT, organizat tradițional în luna mai, este o platformă globală pentru dialog privind politicile în domeniu, care întrunește miniștri ai  transporturilor,  personalități de importanță majoră din sfera politică, industrie, societatea civilă etc.

Distribuie