Reuniune pe marginea Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024

Secretarul de stat Gheorghe Leucă a participat în format de videoconferință la reuniunea de informare cu ambasadorii acreditați pe lângă Consiliul Europei, inclusiv ambasadorul Republicii Moldova, precum și oficiali din cadrul organizației, pe marginea Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 și finanțarea pentru implementarea proiectelor incluse în document.

Gheorghe Leucă a mulțumit statelor care au contribuit la finanțarea Planului de acțiuni anterior pentru perioada 2017 – 2020, subliniind în context impactul proiectelor realizate, precum și aprecierea instituțiilor beneficiare pentru asistența oferită de Consiliul Europei (CoE).

Cu referire la documentul pentru perioada 2021 – 2024, Gheorghe Leucă, dar și Verena Taylor, șefa Oficiului Directoratului General pentru Programe din cadrul Consiliului, au evidențiat faptul că noul document vine să asigure continuitatea cu acțiunile anterioare, dar și să asiste Republica Moldova în implementarea recomandărilor mecanismelor de monitorizare ale Consiliului și a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

A fost menționat, că în baza Planului de acțiuni, Consiliul Europei va oferi în continuare asistență pentru reformele sectorului justiției, sistemului penal și cel al penitenciarelor, combaterea corupției și spălării banilor, contracararea discriminării, crimelor și discursului de ură, precum și consolidarea independenței presei, a sistemului electoral, asigurarea libertății întrunirilor, combaterea violenței împotriva copiilor. Totodată, sunt tematici noi pentru care CoE va oferi susținere țării noastre: asistența juridică, medierea și reconcilierea în materie penală, combaterea traficului de ființe umane, drepturile sociale și drepturile omului în sistemul medical, administrația locală, prevenirea și combaterea violenței față de femei.

În discuții au intervenit ambasadorii Norvegiei, Elveției, României, Uniunii Europene, precum și reprezentanții Suediei și Austriei, aceștia apreciind dialogul continuu și deschis între Republica Moldova și Consiliul Europei, reliefând importanța continuării eforturilor de reformare a sistemului justiției, descentralizării, fortificarea credibilității instituțiilor naționale.

Ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, Corina Călugăru, a precizat, printre altele, flexibilitatea cooperării și readaptarea la noile circumstanțe, inclusiv transformările mai puțin vizibile ale proiectelor, precum și măsurile de consolidare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului și importanța luării în considerare a lecțiilor învățate și continuării eforturilor comune în noul Plan.

Planul de acțiuni pentru următorii 4 ani are un buget estimat la 13,7 milioane euro, până la acest moment fiind anunțată contribuția voluntară a Norvegiei în valoare de peste 3 milioane de euro, fiind aduse mulțumiri în acest sens.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în colaborare cu Consiliul Europei vor continua eforturile de promovare a documentului în rândul partenerilor de dezvoltare în vederea asigurării finanțării depline a activităților prevăzute în Plan.

Notă: Reuniunea de informare a fost organizată de Președintele Grupului de raportori pentru democraţie (GR-DEM) al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Ambasadorul Suediei Marten Ehnberg, Ambasadoarea Republicii Moldova Corina Călugăru și ŞefOficiului Directoratului General pentru Programe Verena Taylor. Scopul discuțiilor a fost de a informa asupra etapei de implementare a acțiunilor stabilite și finanțarea existentă și cea necesară pentru asigurarea realizării integrale a Planului de acțiuni pentru Republica Moldova în perioada 2021 – 2024.

Distribuie