Sesiune de instruire pentru controlori în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020

Foto: mf.gov.md

Ministerul Finanțelor de comun cu Autoritatea de Management a POC RO-MD 2014-2020, Secretariatul Tehnic Comun (STC) și Proiectul de Suport tehnic pentru implementarea și gestionarea programelor ENI CBC  (TESIM) au organizat, la 12 noiembrie 2020, o sesiune de instruire pentru controlori (auditori), ce a avut drept scop familiarizarea acestora cu procedurile şi mecanismele de control ale proiectelor finanţate de Uniunea Europeană în cadrul Programului menționat.

În cadrul acestui eveniment, au fost abordate aspectele ce țin de rolul, sarcinile și responsabilitățile controlorilor, procedurile de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor, regulile de eligibilitate, așteptările și cerințele față de controlori.

La rândul său, reprezentanții Ministerului Finanțelor, prin prisma rolurilor exercitate de Autoritate Națională, dar și Punct Național de Contact pentru Control în cadrul Programelor de cooperera trasnfrontalieră și transnațională, confrom prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 576/2017, au prezentat reglementările naționale aplicate proiectelor de cooperare transfrontalieră, rolul autorităților Republicii Moldova în cooperarea transfrontalieră, precum și modul de administrare a controlorilor (auditorilor) la nivel național.

Controlorii (auditorii) au salutat organizarea evenimentului și au menționat că mizează pe suportul oferit de către structurile programului și instituțiile naționale.

Lista auditorilor instruiți pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 va fi publicată pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md.

N.B. POC RO-MD 2014-2020 este finanțat de Uniunea Europeană. Alocarea financiară a Uniunii este de 81 milioane de euro. Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi Republica Moldova şi va contribui la atingerea obiectivului general al Inițiativei Europene de Vecinătate: evoluţia către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre ale UE și care se învecinează.

În cadrul POC RO-MD 2014-2020 au fost lansate 2 apeluri de propuneri de proiecte, pentru proiecte SOFT și HARD. La moment au fost încheiate contracte de grant  pentru implementarea a 24 proiecte SOFT (cu lideri sau parteneri din Republica Moldova).  Proiectele HARD sunt la ultima etapă de contractare. Totodată, în cadrul Programului au fost semnate, prin atribuire directă, contracte pentru implementarea a 4 Proiecte Majore de Investiții (Large Investment Projects), care au deja mai bine de un an de implementare.

Toate informațiile privind POC RO-MD 2014-2020 pot fi consultate pe web site-ul dedicat programului, www.ro-md.net.

Distribuie