Comisia pentru decernarea Premiului Național 2021 s-a întrunit în prima ședință

Astăzi, Comisia pentru decernarea Premiului Național s-a întrunit în prima ședință, condusă de prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, în calitatea sa de președinte al Comisiei.  În cadrul acesteia, membrii Comisiei au discutat aspecte organizatorice privind condițiile de aplicare și procesul de selectare a dosarelor pentru concurs.

Aureliu Ciocoi a accentuat importanța selectării personalităților cu valori veritabile din toate domeniile decernate în cadrul concursului Premiul Național. „Vreau să văd candidați buni atât în domeniul literatură, cinematografie, medicină, teatru, cât și științe aplicate sau fundamentale, etc. Dosarele care urmează a fi examinate în cadrul acestei Comisii trebuie să conțină valori”, a declarat șeful interimar al Executivului.

Membrii Comisiei au decis demararea concursului pentru decernarea Premiului Național, urmând ca scrisorile de recomandare a candidaților/colectivelor de candidați să fie depuse în perioada 02-09 iulie curent, până la ora 15:00, exclusiv în format electronic, la adresa de email: cancelaria@gov.md.

Scrisorile de recomandare se elaborează în corespundere cu anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la Premiul Național, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.504/2018 (Monitorul Oficial, 2018, nr. 176-180, art. 555).

Guvernul decernează anual până la 10 premii naționale. În acest an, Gala concursului „Premiul Naţional 2021” va avea loc pe 26 august. Premiul Național constă din diplomă, medalie și recompensă financiară în valoare de 100 mii lei, conferit în scopul aprecierii de către Guvern a abordării inovative, perseverenței și abnegaţiei în activitate, a contribuţiei substanţiale cu impact considerabil la dezvoltarea societății, ştiinţei, tehnologiilor, culturii, artei şi sportului, la promovarea principiilor morale/umanitare, precum și la consolidarea valorilor, patrimoniului şi imaginii Republicii Moldova.

Pentru informații suplimentare, accesați rubrica destinată Premiului Național, de pe pagina oficială a Cancelariei de Stat (https://cancelaria.gov.md/ro/apc/premiul-national) sau contactați reprezentanții Cancelariei de Stat la numerele de telefon: 022-250-481, 022-250-583.

Distribuie