Opinia părinților privind calitatea educației, evaluată de un studiu sociologic realizat în cadrul PRIM

Calitatea educației în Republica Moldova s-a îmbunătățit comparativ cu trei ani în urmă. Aceasta este una dintre constatările studiului sociologic „Satisfacția și percepția beneficiarilor PRIM” prezentat astăzi, 28 mai, în cadrul unui eveniment online, organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în cadrul Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova”(PRIM).

Lansarea studiului s-a desfășurat cu participarea ministrului Educației Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa, coordonatorului de proiect Sergiu Harea, reprezentanților Organelor Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului, a managerilor instituțiilor de învățământ și a părinților chestionați în cadrul studiului.

Lilia Pogolșa a menționat că educația de calitate este prioritatea ministerului, iar comunicarea cu părinții în acest sens este foarte importantă: „Este de apreciat că în comparație cu 3 ani în urmă, nivelul de satisfacție generală față de calitatea în educație a crescut și că majoritatea părinților și directorilor chestionați consideră comunicarea dintre școală și părinți drept una bună sau foarte bună. Sper că datorită acestui studiu, vom identifica direcții noi de intervenții pentru creșterea calității educației și pentru dezvoltarea parteneriatelor școală – familie.”

Satisfacția părinților față de calitatea generală a educației a fost măsurată prin prisma a 12 caracteristici, iar a cadrelor manageriale prin intermediul a 19 caracteristici. Ambele grupuri au evaluat calitatea educației cu un scor mediu de 4,4 (pe o scală de 5 puncte) și au remarcat îmbunătățiri comparativ cu trei ani în urmă, în special, în ceea ce privește: condițiile fizice de instruire in școală; dotarea cabinetelor cu materiale și echipamente de instruire; competențele digitale ale cadrelor didactice; metodele predare / învățare ș.a.

Datele studiului mai arată că:

– 78% părinți și directori chestionați au apreciat comunicarea dintre școală și părinți drept bună sau foarte bună. 

– 88% directori de școală consideră că nivelul de calitate a informațiilor oferite părinților despre activitatea școlii și procesul educațional s-a îmbunătățit în ultimii 3 ani, în timp ce afirmația respectivă este susținută de 47% părinți. 

– 98% părinți sunt foarte sau destul de interesați de a fi informați despre procesul educațional și activitatea școlii. 

– 75% directori și 78% părinți sunt mulțumiți în foarte mare sau mare măsură de nivelul de implicare al părinților în procesul decizional privind activitatea școlii. 

– Cel puțin 8 din 10 părinți au participat la adunări de părinți în decursul ultimului an școlar, iar fiecare al doilea – la sondaje online. 

– 96% din părinți și 98% din directori consideră drept foarte importantă (majoritatea) sau mai curând importantă implicarea părinților în procesul decizional privind activitatea școlii pentru sporirea reușitei și a calității studiilor. 

– Utilitatea Fișei instituției în calitate de instrument de informare a părinților și comunității este apreciată de majoritatea absolută atât a părinților (85%), cât și cadrelor manageriale (87%). 

– 74% părinți susțin că școala este receptivă în foarte mare sau mare măsură la opiniile și sugestiile părinților privind procesul educațional și activitatea școlii, comparativ cu 98% directori. 

Totodată, sondajul confirmă că școlile s-au consultat activ cu părinții despre procesul educațional în perioada pandemică: cel puțin fiecare al doilea părinte chestionat a confirmat procesul de consultare pe diferite aspecte. 

Studiul a fost realizat de Centrul de Analize și Investigații Sociologice, Politologice și Psihologice CIVIS în baza unui sondaj reprezentativ la nivel național, acoperind toate regiunile țării, inclusiv localitățile urbane și rurale. Din grupul țintă au făcut parte părinții care au copii în clase primare, gimnaziale și liceale din 284 localități și directorii de școli primare, gimnaziale și liceale din 92 localități. În total, au fost chestionați 907 părinți și 104 cadre manageriale. Datele au fost colectate în perioada 8 octombrie – 7 decembrie 2020.

Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova” este un împrumut investițional specific, acordat de Banca Mondială, implementat în perioada aprilie 2013 – aprilie 2022, care sprijină Guvernul Republicii Moldova prin finanțarea activităților ce vor consolida calitatea educației şi vor duce spre un sector al educației mai eficient.

Studiul integral poate fi consultat aici.

Distribuie